Jo Svenstad

Jo Svenstad

Lisens nr.: 40731
Antall seire: 77
Antall starter: 797
Totalt inntjent: kr 4 425 056
Tlf.nr.: 99537048(M)
Epost: jo.svenstad@nhest.no
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: