Jo Svenstad

Jo Svenstad

Lisens nr.: 40731
Antall seire: 84
Antall starter: 860
Totalt inntjent: kr 4 684 056
Tlf.nr.: 99537048(M)
Epost: jo.svenstad@gmail.com
Lisens: Ikke gyldig lisens
Treningssted: