Geir Kihle

Geir Kihle

Lisens nr.: 2281
Antall seire: 539
Antall starter: 4 468
Totalt inntjent: kr 24 472 813
Tlf.nr.: 99500866(M)
Epost: teamkihle@gmail.com
Lisens: Prøvekjører, kjøre
Treningssted: