Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth

Lisens nr.: 4242
Antall seire: 476
Antall starter: 5 300
Totalt inntjent: kr 22 106 964
Tlf.nr.: 90792359(M)
Epost: sragnhild@hotmail.com
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: