Bjørn Steinseth

Bjørn Steinseth

Lisens nr.: 4242
Antall seire: 469
Antall starter: 5 207
Totalt inntjent: kr 21 843 964
Tlf.nr.: 90792359(M)
Epost:
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre
Treningssted: